2014 is 'verbinden'

Als centraal thema kiest LCM 6211 in 2014 voor ‘Verbinden’. We zetten daarbij ons hoofd, hart en handen in om waardevolle verbindingen tot stand te brengen en bestaande te versterken. Verbindingen die leiden tot een meerwaarde voor de partijen en projecten die wij dit jaar onze steun bieden, zij het in middelen, in kennis en in netwerk.

De projecten en partijen die in 2014 als rode draad door onze activiteiten lopen, zijn Zorgburo Uit de Steigers in de periode van januari tot juni en de Voedselbank van augustus tot december. Beide partijen zullen wij bijstaan met onze kennis en speciale acties ten behoeve van het vergroten van hun reikwijdte, capaciteit en bekendheid.